Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

3 KASIM 2022, PERŞEMBE

09:30- 13:30 OTEL KAYIT
13:00-14:00 Açılış Oturumu
Oturum Başkanları: Mehmet Özeren, İsmail Mete İtil, A. Özgür Yeniel
  Açılış Konuşması 
Bülent Tıraş (Online)
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Olmak Geçmişten Geleceğe
İsmail Mete İtil
  Perinatoloji 1. Oturum
Oturum Başkanları: Mehmet Osmanağaoğlu, Serpil Aydoğmuş
14:00-14:15 Konvansiyonel Test Yoluyla Prenatal Anöploidi Taramaları
Atalay Ekin
14:15-14:30 cffDNA: Güncel Uygulamalar
Tülin Özcan (Inova Maternal Fetal Medicine, Fairfax, Virginia, USA) (Online )
14:30-14:45 Prenatal Invaziv Tanı Testleri (Tarama ve Teknikler)
Hüseyin Ekici
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:30
UYDU SEMPOZYUMU: 
Gebelikte Beslenme Neden Önemli?
Moderatör: Adnan Budak
Konuşmacı: H. Gürsoy Pala
15:30-15:45 KAHVE MOLASI
  LAPAROSKOPİ 1.OTURUM
Oturum Başkanları: Özgür Harmanlı,Gökhan Tosun
15:45- 16:00

Laparoskopide batına giriş ve konvansiyonel laparoskopik histerektomi
Erdal Sak

16:00-16:15 Derin Endometrioziste Laparoskopik cerrahi
Fatih Şendağ
16:15-16:30 Gebelikte laparoskopik cerrahi
Emrah Töz 
16:30-16:45 Robotik fertilite arttırıcı cerrahiler
Fatih Şendağ
16:45-17:00 Tartışma
17:00-17:15 KAHVE MOLASI
  Perinatoloji 3. Oturum
Oturum Başkanları: Babür Kaleli, Mehmet Özeren
17:15-17:30 Erken ve Geç Başlangıçlı Preeklampsi Yönetimi
Gürsoy Pala
17:30-17:45 Preterm Doğumda Güncel Tarama Yöntemleri, Profilaktik Müdahaleler ve Tedavi
Rıza Madazlı (online)
17:45-18:00 İntrauterin Gelişme Geriliği Konusunda Güncel Bilgiler
Alper Tanrıverdi
18:00-18:15 Yüksek Riskli Gebeliklerde Doğum Zamanlaması
Hakan Timur (online)
18:15-18:30 TARTIŞMA

4 KASIM 2022, CUMA

  İNFERTİLİTE 1.OTURUM
Oturum Başkanları: Ahmet Demir, Erbil Doğan
09:00-09:15 İnfertilite Değerlendirilmesi
Nuri Peker
09:15-09:30 Ovulasyon İndüksiyonu: Endikasyon&Yöntemler
Alper Biler
09:30-09:45 Her yönüyle İUİ
Hasan Bulut
09:45-10:00 TARTIŞMA
10:00-10:15
UYDU SEMPOZYUMU: 
Oturum Başkanı : Alper Biler
Konuşmacı : Zeynep Yasemin Önür
10:15-10:30 KAHVE MOLASI
  İNFERTİLİTE 2.OTURUM
Oturum Başkanları: Ertan Sarıdoğan, Erbil Doğan, Funda Göde
10:30-10:45 Fertilite Korumada Güncel Teknikler ve Seçenekler
Volkan Emirdar
10:45-11:00 Benign nedenlerle fertilite prezervasyonu
Funda Göde 
11:00-11:15 Kanserli Kadın  Hastalarda Fertilite Koruma
Volkan Turan
11:15-11:30 TARTIŞMA
11:30-12:00
UYDU SEMPOZYUMU: 
Jinekoloji de NSAI’lerin Yeri
Moderator: Mete Ergenoğlu
Konuşmacı: Gökhan Tosun
12:00- 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  Perinatoloji 2. Oturum
Oturum Başkanları: Mete Ergenoğlu, Orkun Çetin
13:00-13:15 İlk trimester Ultrasonografik Değerlendirme 
Fırat Ökmen
13:15-13:30 İkinci Trimester Ultrasonografik Değerlendirme
Hakan Gölbaşı
13:30-13:45 Genetic Sonogramda Belirteçleri (Soft Marker) Tanımlamak
Çağrı Gülümser (online )
13:45-14:00 TARTIŞMA
14:00-14:30

UYDU SEMPOZYUMU :  
Vajinit Tedavisinde Floranın Önemi,

Moderatör: Ali Akdemir
Konuşmacı: Volkan Emirdar

14:30-14:45 KAHVE MOLASI
  LAPAROSKOPİ 2. OTURUM
Oturum Başkanları: Erdinç Kamer, Mustafa Emiroğlu,Volkan Kurtaran
14:45-15:00 Pelvik organ prolapsusunda laparoskopik cerrahi, hasta seçimi
Cenk Yaşa
15:00-15:15 Laparoskopik myomektomi
Ali Akdemir
15:15- 15:30 Laparoskopide majör komplikasyonlar:Önlem ve yönetimi
Hasan Terzi
15:30-15:45 TARTIŞMA
15:45-16:15
UYDU SEMPOZYUMU: 
Gebelikte Reflüye Güncel Yaklaşımlar
Moderatör: Mehmet Özeren
Konuşmacı: İlker Turan
16:15-16:30 KAHVE MOLASI
  JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ 1. OTURUM
Oturum Başkanları: Aykut Özdemir,Şükrü Budak
16:30-16:45 Servikal Kanser Taramalarında Pap Smear ve HPV Testi: Metodların Relatif Risk ve  Avantajları
Mine Dağgez
16:45-17:00 Servikal İntraepitelyal Neoplazilerin Güncel Yönetimi 
Selçuk Erkılınç
17:00-17:15 Adnexial Kitlesi Olan Hastaya Yaş Spesifik Yaklaşım: Adolesan, Postmenapozal ve Gebe Bireyler
Aykut Özdemir
17:15-17:30 Erken Evre Endometrium Kanseri Tedavisi
Nuri Yıldırım
17:30-17:45 Non Epitelyal ve Borderline Over Kanserlerinde Minimal İnvaziv Fertilite Koruyucu Cerrahi
Coşan Terek 
17:45-18:00 TARTIŞMA

5 KASIM 2022, CUMARTESİ

  Ürojinekoloji 1. Oturum
Oturum başkanları: İsmail Mete İtil, Özgür Yeniel
09:00-09:15 Üriner inkontinans tanımlar, sınıflandırma ve değerlendirme
Bulut Varlı
09:15-09:30 Başlangıç tedavi yaklaşımları
Kuntay Kokanalı
09:30-09:45 Üriner inkontinansın cerrahi tedavisi
İsmail Mete İtil
09:45-10:00 Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Sürdürme Tedavileri
Fuat Kızılay
10:00-10:15 Aşırı Aktif MesaneTedavisinde Zor Olguların Yönetimi
Funda Güngör Uğurlucan
10:15-10:30 TARTIŞMA
10:30-11:15
UYDU SEMPOZYUMU: 
B-FIX Miduretral Sling
Oturum Başkanı: İsmail Mete İtil
Konuşmacı : Özgür Yeniel
11:15-11:30 KAHVE MOLASI
  Ürojinekoloji 2. Oturum
Oturum Başkanları: Funda Güngör Uğulucan, Kuntay Kokanalı
11:30-11:45 Pelvik Organ Prolapsusu olgularında değerlendirme
Özge Kömürcü Karuserci
11:45-12:00 Konservatif yaklaşımlar
Mine İslimiye Taşkın
12:00-12:15 Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahisinde tedavide güncel durum: tercihler ve beklentiler 
Özgür Harmanlı (Yale School of Medicine, USA)
12:15-12:30 Transvaginal mesh cerrahilerinde neredeyiz ?
Fuat Demirci
12:30-12:45 TARTIŞMA
12:45- 13:30  ÖĞLE YEMEĞİ
  Ürojinekoloji 3. Oturum
Oturum Başkanları: Fuat Kızılay,  Özgür Yeniel
13:30-13:45 Üriner İnkontinans Cerrahi Tedavisinde Komplikasyonlar ve yönetimi
Hakan Aytan
13:45-14:00 Komplikasyonlar ve yönetimi
Melike Doğanay
14:00-14:15 Pelvik tabanın anatomisi: komplikasyonların minimize edilmesi için bilinmesi gerekenler- 
Ömer Lütfi Tapısız 
14:15-14:30 TARTIŞMA
14:30-14:45

UYDU SEMPOZYUMU:
Ön Duvar ve Apikal Prolapsus Tedavisinde SRS Operasyonu,

Moderatör: Özgür Yeniel
Konuşmacı: Fuat Demirci

14:45-15:00 KAHVE MOLASI
  Ürojinekoloji 4. Oturum
Oturum Başkanları: İsmail Mete İtil,Fuat Demirci
Ürojinekoloji video Maraton 
15:00-15:10 Midüretral slingler 
Funda Güngör
15:10-15:20 Burch 
Cenk Yaşa
15:20-15:30 Pektopeksi 
Hasan Terzi
15:30-15:40 Kolpoklesis
Özge Kömürcü Karuserci
15:40-15:50 Sakrospinoz Fiksasyon
Özgür Yeniel
15:50-16:00 Sakrokolpopeksi
Özgür Harmanlı
16:00- 16:10 Sakrospinoz Fiksasyon
Kuntay Kokanalı
16:10-16:20 Zor Vaginal Histerektomi
Özgür Harmanlı
16:20-16:30 V-NOTES Uterosakral Ligament Süspansiyonu 
Gökay Özçeltik
16:30-16:45 TARTIŞMA

6 KASIM 2022, PAZAR

  Postpartum Kanama Oturumu
Oturum Başkanları: Yaprak Üstün (online), Mehmet Özeren , Adnan Budak
09:00-09:15 Gebelikte anemi ve demir desteği
Mehmet Özer
09:15-09:30 Medikal ve Minimal İnvaziv Uygulamalar (İntrauterin Balon Tamponat, Uterin Kompresyon Sütürleri ve Uterin Devaskülarizasyon)
İsmail Özdemir
09:30-09:45 Plasenta Akreata Spektrumu
Alkım Şahingöz Yıldırım
09:45-10:00 Postpartum Kanamada Acil Histerektomi Zamanlaması
Polat Dursun (online)
10:00-10:15 TARTIŞMA
10:15-11:00 UYDU SEMPOZYUMU: 
Genel ve kozmetik jinekolojide PRP ve ACRS kullanımı
Oturum Başkanları: Sevtap Hamdemir Kılıç, Ozan Doğan
Konuşmacılar: Sevtap Hamdemir Kılıç, Ozan Doğan
11:00-11:15 KAHVE MOLASI
  Distosi Oturumu
Oturum Başkanı:İbrahim Uyar,Emin Ayağ
11:15-11:30 Risk faktöreleri
Süleyman Cemil Oğlak
11:30-11:45 Tanı
İbrahim Karaca
11:45-12:00 Obstetrisyen ve Jinekologlar için Önlem Stratejileri
A.Seval Erdinç
  Kontrasepsiyon Oturumu
Oturum Başkanları: Mine İslimye Taşkın, Adnan Budak
12:00-12:15 Kontrasepsiyona Güncel Bakış
Sultan Özkan 
12:15-12:30 Şiddetli Menstrüel Kanamada Yeni Bakış Açıları 
Gürhan Güney
12:30-12:45 Kontrasepsıyon Danışmanlığinda Kadın Doğum Uzmanlarının Rolü ve Etkili Danışmanlık İçin Yöntemler  
Rıfat Göklü
12:45-13:00 Polikistik Over Sendromunda ideal Oral Kontraseptif özellikleri neler olmalı
Sabahattin Anıl Arı
13:00-13:15 TARTIŞMA
13:15-14:00 KAPANIŞ

 

 


Etkinlik Tarihi 
3 - 6 Kasım 2022
Bildiri Son Gönderim Tarihi
14 Ekim 2022
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Savaş TÜRKMEN
savas@motto.tc
info@motto.tc